Kvalitetssäker Marktjänst

Vi hjälper dig med din utemiljö. Kontakta oss redan idag. Zäkra - Kvalitetsäker marktjänst i Stockholmsområdet. I dagsläget hanterar vi mer än hälften av Stockholms vägområden där vi bl.a. sköter gräsklippning, slyröjning och vägstädning.08 - 27 67 97
E-post: info@zakra.se
Hör av dig till Zäkra vid behov av:

Gräsklippning - Arbete på väg - Offentlig städning - Trädfällning - Arborist - Slyröjning - Plogning - Takskottning - Skötsel av grönytor - Trädgårdstjänster - Vägstädning

08 - 27 67 97
E-post: info@zakra.se
Hör av dig till Zäkra vid behov av:
Gräsklippning - Arbete på väg - Offentlig städning - Trädfällning - Arborist - Slyröjning - Plogning - Takskottning - Skötsel av grönytor - Trädgårdstjänster - Vägstädning

Några av våra kunder

Kvalitetssäkrad marktjänst i Stockholm

Zäkra är ett ungt och snabbrörligt företag med ett flertal stora uppdragsgivare i Stockholmsregionen.

För att kunna erbjuda högsta kvalitet utbildar vi regelbundet vår personal och har väl utarbetade rutiner för kvalitetssäkring. Vi jobbar i hela Stockholm och gärna nära kunden för dialog och rapportering.

I dagsläget hanterar vi mer än hälften av Stockholms vägområden där vi bl.a. sköter gräsklippning, slyröjning, vägstädning. Som underleverantörer till Svevia och Peab har vi stor erfarenhet av arbete på väg samt alla relevanta säkerhetsutbildningar (arbete på väg 1 & 2). Zäkras verksamhet är utformad för att kunna hantera både större entreprenadavtal och mindre åtaganden med kort varsel. Flera av våra uppdrag är större upphandlingar men välkomnar alla typer av uppdrag som rör våra huvudområden. Inget jobb är för litet eller för stort för oss!

Utbildningar markservice

Vi erbjuder ett stort antal tjänster för vilka certifikat och utbildning krävs.

  • Zäkras personal har slutfört dessa
  • Arbete på väg nivå 1 & 2
  • Stockholm stads utbildning för markarbeten
  • Vägvakt/flaggvakt
  • Höghöjdsarbete
  • Röjsåg
  • Motorsåg
  • Hjullastare
  • Vi har även arboristpersonal som hanterar trädbeskärning och säker trädfällning.
  • Utmärkningsansvarig

Arbete på väg

Flera av våra uppdrag i Stockholm rör arbete på och nära större vägar. Som underleverantör till Svevia och Peab jobbar vi med 4 av 6 vägområden i Stockholm. Vi sköter allt från slyröjning till gräsklippning och vägstädning. Zäkra är noga med att utbilda sin personal och alla som jobbar längs vägarna har slutfört arbete på väg 1 & 2 utifrån trafikverkets regelverk.

Gräsklippning

Oavsett om det gäller parkområden eller bostadsrättsföreningar och privata fastigheter kan vi hjälpa er med gräsklippning. Vi jobbar snabbt och utifrån överenskommelse för att erbjuda snabb gräsklippning till bra pris.

Parkförvaltning i Stockholm

Grönområden, vägrenar, parker och offentliga ytor behöver vårdas kontinuerligt. Zäkra har stor erfarenhet av såväl gräsklippning som städning. Vi kan ta hand om större och mindre uppdrag för enstaka eller regelmässigt behov i hela Stockholm. Som underleverantör kan vi även hjälpa utförare vid arbetstoppar eller förhinder.

Takskottning

Vintertid är snö en utmaning för tak och fuktskikt. Som fastighetsägare är det också ett ansvar för eventuella ras och istappar som väntar. Zäkra har utbildning för arbete på höga höjder och bistår er med takröjning och istappsborttagning.

Slyröjning

Vi är utbildade i röjsåg och utför slyröjning i alla miljöer. Bland annat som underleverantör vid Strukton Rail där vi röjer sly längs hela tunnelbanenätet och säkerställer bästa framkomlighet. Kontakta oss för ert behov av röjning med röjsåg.

Plogning

Vi har egna bilar för plogning av gångbanor och mindre vägar samt ytor. Zäkra kan erbjuda plogning fristående eller som del i större markarbete. Kontakta oss för genomgång och pris.