Takskottning av snö

Takskottning

Vintermånaderna är en trevlig årstid för de flesta men den kan också innebära problem och svårigheter. Att det faller snö från himlen är inget undantag under denna årstid i Sverige och ofta väldigt välkommet och mysigt för de flesta människor, men kan ställa till med problem. Ofta faller stora mängder snö på kort tid, vilket ger problem till exempel i trafiken och på gatorna. Tyvärr skadas både människor och egendom varje år till följd av detta när isen och snön ramlar ned.

Oavsett om du tillhör en bostadsrättsförening, har en egen villa eller är en fastighetsägare måste man tänka på den snö och is som hamnar på taket och vad man ska göra av denna. Ibland talar man om två olika sorters takskottning; en snabbare variant där man tar bort överhänget av snö och istappar som gör taket tillfälligt säkert samt en renskottning av taket där alla istappar och all snö tas bort, vilket görs för att förhindra framtida isbildning samt överhänget av snö och is. Det sistnämnda tar cirka 1-3 dagar, men beror givetvis på hur stort taket är som ska skottas samt hur många takskottare som finns på plats.

Skador som kan uppstå

Förutom att den tunga snön och isen med dess farliga tappar, kan ramla ner på förbipasserande människor, kan den också ramla ner på bilar eller andra föremål och egendom som finns på gatan och under fastigheten. Andra skador som kan uppstå är skador på husfasaden eller själva taket. Stora mängder snö blir tungt för taket och det kan innebära skador på taket som läckage och så vidare. Det är därför väldigt viktigt att taket på fastigheten skottas och gärna då på en regelbunden basis. Tyvärr orsakar takskottning, eller bristen på den, skador för många miljoner kronor per år på grund av okunskap och/eller slarv.

Är du fastighetsägare har du utökat ansvar

Om du är fastighetsägare har du ansvar för att den fastighet som du ansvarar för, är säker och inte riskerar att vara farlig för människor. Om någon människa skadar sig kan det bli du som blir ansvarig för brott. Därför är det väldigt viktigt att få bort den snö och is som finns på taket på fastigheten så att inte denna kan ramla ner på människor och fordon nere på gatan. Förutom detta kan även själva husfasaden eller taket ta skada om inte taket skottas. Detta bör du göra regelbundet och inte först endast när stora snömängder har fallit på taket.

Du bör även besiktiga taket med jämna mellanrum, dels för att kunna säkerställa att taket är säkert så att arbete som till exempel snöskottning kan utföras där, och dels för att se till att eventuella skador upptäcks i tid så att inga ytterligare följdskador som exempelvis läckage uppkommer. Som fastighetsägare har du även ansvar för att se till att takskyddsanordningarna finns enligt bygglagsstiftningen och är ändamålsenliga för att snöskottningen ska kunna ske både utan risk och på ett kostnadseffektivt sätt.

Säkerhet på taket

Att arbeta på ett tak, som dessutom är halt av snö och is, är ingen barnlek och takskottning bör därför alltid ske av en professionell firma. Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som drivs av Plåt & Ventföretagen som ska leda till en ökad säkerhet kring skottning av tak. Genom projektet och medföljande licenskrav, kan fördelar som en bättre arbetsmiljö, minskat antal materialskador eller skador på annans egendom, minimerade faror för allmänheten samt ett stopp för oseriösa aktörer, fås. Därför bör man alltid anlita en licensierad snöskottare som kan genomföra takskottning med hänsyn till både takets konstruktion och allmänhetens säkerhet.

Att tänka på när man ska anlita takskottare

Oavsett om du är fastighetsägare eller privatperson bör du kontakta en professionell takskottare som kan hjälpa dig med dina behov. Att vara uppe på taket på en byggnad eller fastighet innebär en stor risk och kan vara livsfarligt om man ej vet vad man gör och har rätt utrustning. Om du ska anlita en takskottare finns det många råd och tips som kan hjälpa dig att finna en sådan. Du bör exempelvis anlita seriösa aktörer och helst med licensierade takskottare. Du bör även se till att takskottaren har aktuella försäkringar som bör täcka de eventuella skador som kan uppstå under arbetets gång. Ett annat tips är att fråga om den utrustning som takskottaren använder sig utav eftersom vissa verktyg kan skada taket.

Är du fastighetsägare kan det vara så att försäkringsbolaget till och med ställer krav på att du ska anlita ett företag med utbildning och licens enligt Skotta säkert. Genom detta blir det också en kvalitetsstämpel där utförandet dokumenteras för eventuellt framtida klagomål.