Zäkra - Takskottning Stockholm

Takskottning i Stockholm

Vintern kommer med tuffa utmaningar för tak och fastighetsägare därför erbjuder vi tjänster inom takskottning i Stockholm. De eventuella snömassorna kan snabbt orsaka problem för såväl tätskikt som takstolar, samtidigt som ras från taket är en ständig risk. Den som är fastighetsägare är ansvarig för allt som sker till följd av undermålig snöskottning och kan också hållas ansvarig ifall snö eller is rasar på fotgängare eller bilister. Att hantera takskottning och istappsborttagning är inte bara viktigt för fastigheten som sådan utan också för den allmänna säkerheten.

Takskottning är i Stockholm förenat med viss risk om man inte har rätt kompetens och säkerhetsutrustning. För att jobba med takskottning på de höga takåsarna i Stockholm krävs utbildning i höghöjdsarbete. - Någonting som personal på Zäkra genomgått och slutfört. När vi kommer ut till er fastighet är vi noga med att arbetet utförs enligt alla föreskrifter och på ett sätt som minimerar eventuella risker. Detta både för att trygga vår personal och övriga medborgare.

Ansvar och bevakning

Vi har stor vana av att utforma tjänster efter kundens behov och kan med enkelhet ta fram ett upplägg som frigör tid och engagemang. Takskottning i Stockholm är någonting som ofta behövs regelbundet och ibland även i kombination med bevakning av fastigheten. Områden i anslutning till fastigheten i fråga kan inkluderas i ett snöskottningsavtal där vi även plogar och snöröjer på marken. Med våra egna bilar kan vi ploga mindre privata vägar samt ytor vid parkeringar och ingångar. För större snöröjning tar vi in utrustning externt. Allt för att våra kunder skall kunna få helhetsleverans av en och samma aktör - Zäkra.

Kontakta oss för att få reda på mer om hur vi kan hjälpa er med takskottning i Stockholm!