Slyröjning

Slyröjning

Slyröjning innebär att man avlägsnar lågväxande buskar, högre buskar, vildgräs och ogräs. Om snårskogen tillåts växa utom kontroll, kan skogsbränder orsakas. Dessutom kan ogräs och oönskade buskar ta upp plats för de växter du faktiskt vill ska kunna växa på platsen. Genom att anlita en professionell slyröjare kan du minska risken för skogsbränder samt ge bättre förutsättningar för blommor, gräs och betesmark att växa.

Om det bara rör sig om ett litet område kan du kanske rensa det själv, även om det kommer att vara tidskrävande och innebära att du måste jobba hårt med röjningen. Ett i många fall bättre alternativ är att anlita en slyröjare som specialiserar sig på att röja sly, i synnerhet om det gäller ett större område eller om slyet har fått växa till sig ordentligt. Då kan det nämligen krävas tyngre maskiner för att utföra jobbet. När slyröjaren har rensat bort slyet kan du enklare hålla efter det på egen hand. Det gör att kostnaden för slyröjningen kan visa sig vara en god investering.

Fördelar med slyröjning

En uppenbar fördel med slyröjning är att du minskar risken för att skogsbränder uppstår till följd av det vildvuxna slyet. Genom att försköna miljön runt exempelvis din bostad eller sommarstuga kan du också öka värdet på fastigheten. Du kan också njuta själv av omgivningen efter att snårskog och liknande har avlägsnats enligt dina önskemål.

Om du bedriver jordbruk eller annan näring kan du ta hjälp av en slyröjare för att förbereda din tomt för användning. Du kan bland annat ta hjälp med att trädröjning, stubbfräsning, stubborttagning och andra tjänster som gör att du snabbt kan komma igång och använda din mark.

Så här slyröjer du på egen hand

Om det område som du önskar slyröja är väldigt litet, kan du eventuellt utföra arbetet själv. När du ägnar dig åt slyröjning på egen hand är det viktigt att du använder rätt utrustning för att minimera risken för att skador uppstår till följd av din oaktsamhet. Du bör använda arbetshandskar samt bära en långärmad tröja, långbyxor, rejäla skor och skyddsglasögon när du rensar bort sly. Du bör absolut inte tumma på säkerheten, eftersom vassa grenar och liknande kan orsaka skador på till exempel ögonen om det vill sig illa. Därför ska du alltid ha säkerheten i fokus när du utför den här typen av arbete.

När du rensar sly kan du vara utsatt för giftiga växter och taggiga buskar, samt ormar (även om våra svenska arter inte är giftiga) och andra mindre trevliga djurarter, vilka kan ge upphov till skador. Det kan också vara en god idé att du berättar för någon i din närhet att du ger dig ut för att rensa sly. Om det skulle vara en riktigt varm sommardag bör du kanske inte ägna dig åt slyröjning, eftersom du då lätt kan bli uttorkad och ofokuserad, vilket gör att risken för att en olycka inträffar är högre än normalt.

Du kan använda dig av handverktyg såsom en sekatör för att klippa ner snårskogen. Du bär kapa slyet vid stammens fot och klippa ner ogräs ända ner till marken. Andra verktyg som kan vara lämpliga för den här typen av arbete är en grästrimmer och en kraftfull gräsklippare. I många fall kan det behövas ännu tyngre maskiner, såsom traktorer med speciell utrustning för att resultatet ska bli det bästa.

Viktigt att tänka på när du anlitar en slyröjare

När det krävs tyngre maskiner är det ofta en god idé att anlita en professionell slyröjare. Denne har sannolikt den utrustning som krävs och är skolad med det säkerhetstänk som är nödvändigt för att utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt.

Att ta hjälp av en utomstående person har flera fördelar, inte minst ur en bekvämlighetssynpunkt. Innan arbetet påbörjas är det viktigt att du får en offert från slyröjaren. På så vis kan du säkerställa att kostnaden ryms inom den budget du har avsatt för projektet. Du bör också passa på att ställa alla de frågor du kan tänkas ha, som till exempel hur lång tid det beräknas ta, vilken typ av utrustning de kommer använda, samt vad du behöver göra för att hålla efter ytan i fortsättningen.

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till när du ska anlita en professionell slyröjare är det juridiska. Det är viktigt att du ser till så slyröjaren har en tillräcklig försäkring för att utföra det arbete som ska göras, samt att denna täcker eventuella skador som kan uppstå under arbetets gång. Lika viktigt är det att slyröjaren har de tillstånd och licenser som eventuellt är nödvändiga.