Om oss

Zäkra är ett ungt företag inom marktjänst i Stockholm. Vi har snabbt växt till att bli omkring 40 personer och jobbar med ett flertal större upphandlingar. Som underleverantörer till Svevia och Peab har vi i dagsläget hand om 4 av 6 vägområden i Storstockholm. Här sköter Zäkra allt från vägstädning till gräsklippning och slyröjning. I egenskap av underleverantör till Strukton Rail sköter vi även slyröjning för alla tunnelbanespår i staden.

Vi prioriterar att jobba kundnära med täta kontakter och full rapportering kring allt som utförs. Inget arbete är för stort eller för litet och vi riktar oss till såväl storföretag som till privata fastighetsägare.

Hör av dig till Zäkra vid behov av:

  • Gräsklippning
  • Arbete på väg
  • Offentlig städning
  • Trädfällning
  • Arborist
  • Slyröjning
  • Plogning
  • Takskottning
Om oss - Zäkra