Marktjänst Stockholm - Zäkra

Marktjänst i Stockholm

Till Zäkra kommer de som vill ha hjälp med marktjänst i Stockholm med omnejd. Vår kunniga personal tar hand om allt ifrån större vägar till trädgårdsarbeten. Inget uppdrag är för litet eller för stort för Zäkra i Stockholm! Som väletablerat företag med en rad större upphandlingsuppdrag bakom oss, har vi såväl kompetens som utrustning för att ta på oss alla tänkbara uppdrag inom parkförvaltning och marktjänst. Vi jobbar framförallt i Stockholmsregionen men kan vid längre uppdrag även anlitas för arbete i ett större upptagningsområde. Bland de många tjänster vi erbjuder hittar du allt som krävs för att ha en ordnad och trivsam trädgård eller fastighet. Kontakta oss gärna för specifika önskemål eller för att beställa offert.

Gräsklippning i Storstockholm

För hjälp med gräsklippning vid trafikerad väg, i parker, trädgård och grönområden i Stockholmsområdet är du välkommen att kontakta Zäkra! Vi jobbar snabbt och effektivt med kort inställelsetid oavsett var i regionen ni befinner er.

Gräsklippning är inte bara en estetisk fråga, utan också någonting som påverkar såväl vägavrinning som generell säkerhet. Vi har stor erfarenhet av allt som rör trädgårdsarbete och har kunnig personal att skicka omgående. Hör av er till oss för information om aktuella priser

Plogning av gång och cykelvägar

Marktjänster vintertid är nära förknippat med plogning och sandning av vägar. För att snabbt kunna avhjälpa problem med snömassor som blockerar er framkomlighet har vi egna bilar som alltid är redo att användas. Dessa är bäst för gångbanor och mindre ytor som trafikeras av fotgängare. Är ni i behov av större schaktning eller plogning, kan vi hantera även detta.

Vi erbjuder hjälp med snöplogning i hela Stockholm både som del i större uppdrag och som enskilt åtagande. Kontakta oss för mer information om plogning och för att erhålla pris samt offert.