Arborist - Guide

Arborist

En arborist är en person som har trädvård som yrke, det vill säga en trädvårdsspecialist som har till uppgift att vårda träd i städer, tätorter, trädgårdar och andra miljöer i bebyggelse. Ordet arborist kommer från det latinska ordet arbor som betyder just träd.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en arborist är att beskära och avverka träd i form av trädfällning eller sektionsfällning. Vissa träd är väldigt stora, både på bredden och höjden, och är en viktig del i våra bebyggda miljöer. Dessa kan dock innebära problem eller svårigheter. Till exempel kan ett högt träd vara till och med farligt när det blåser för mycket och riskerar att välta, eller när ett träd är så yvigt att det till exempel skymmer sikten för bilister eller gångtrafikanter som går i närheten av trädet.

Ett träd kan också växa på ett sätt som påverkar oss, till exempel att det skymmer solen eller växer över byggnader  eller över elledningar som då gör att en arborist kan behöva komma in i bilden. En arborist har därför specialkunskaper om träd och arbetar för att de ska vara säkra och problemfria men även vackra och att de även ska leva länge.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en arborist är att beskära och avverka träd i form av trädfällning eller sektionsfällning. En professionell trädfällning innebär helt enkelt att trädet avverkas på ett kontrollerat och säkert sätt. Man kan till exempel fälla trädet från marken eller genom att klättra upp i trädet och kapa det del för del. Vid sektionsfällning plockas trädet ner i så pass små delar att påverkan på den omgivande miljön blir nästintill obefintlig.

En vanlig arbetsuppgift som en arborist kan behöva göra inom området beskärning, är kronrensning. Detta innebär att döda, sjuka, brutna, hängande, skavande eller andra olämpligt växande grenar i trädets krona tas bort. Det är ett arbete som kan göras året runt. Det är viktigt att så lite levande material som möjligt tas bort under rensningen. En kronrensning görs för att trädet ska bli både säkrare och vackrare men även ge det de bästa förutsättningarna till en bättre struktur i trädet.

Andra förekommande arbetsuppgifter som kan finnas i en vardag för arboristen är plantering och rådgivning. En skog som ska bibehålla sin sundhet med en god kvalité och livslängd på träden, kräver en aktiv omvårdnad och förvaltning och kan innebära uppgifter som gallring av skog så att de andra träden har en ökad möjlighet och förutsättningar till ett bra växande. En arborist kan också ge råd om exempelvis röjning av skogsmark. Ytterligare en arbetsuppgift kan vara inom förvaltning av träd där till exempel inventering och riskanalys är viktiga delar. I till exempel parker och kyrkogårdar kan arboristen inventera och göra en riskbedömning av de stora trädbestånden som ofta återfinns på dessa platser.

En arborists utrustning

En arborist kan behöva komma högt upp i träden, till exempel vid trädfällning eller kronrensning, och har därför ofta specialgjorda hand- och motorsågar. Utrustningen består också då ofta av rep och säkerhetssele för att kunna nå svåråtkomliga grenar samt utifrån att det är mest skonsamt för trädet. I vissa fall behövs en skylift. Det viktiga är att arbetet måste utföras på ett sådant sätt att trädet inte tar skada, eller tar så lite skada som möjligt.

En arborist behöver alltså ta sig upp på höga höjder och utföra ett arbete som ska vara säkert både för denne själv men även för allmänheten. Det vore inte speciellt roligt att gå förbi och få en stor gren i huvudet.

Hur blir man en arborist?

För att bli en arborist behöver man goda kunskaper om trädets funktion, anatomi, biologi och livsmiljö. Eftersom man ska kunna ta sig upp på höga höjder bör man inte vara höjdrädd. Man bör även vara i en god fysisk kondition eftersom det kan vara ett fysiskt krävande yrke då man tillbringar tid i skog och mark, ofta gåendes eller klättrandes i träd. För att trivas med yrket bör man även tycka om att arbeta utomhus året runt.

För att erhålla den grundläggande utbildningen bör man gå på ett naturbruksprogram på gymnasieskolan men kan även finnas på komvux. Utbildningen till arborist får man sedan genom en yrkeshögskola. Till exempel kan man läsa kurser i trädvård vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skåne. Dock har de flesta arborister i Sverige utbildats på högskola i Storbritannien. Det finns även utbildningar i USA och Tyskland. Som arborist kan man först ha arbetat som lärling och sedan kompletterat sina kunskaper med kortare kurser inom exempelvis trädvård. Beroende på vilken kompetensnivå man har, kan man också kallas för trädvårdare istället för arborist. Man kan även läsa vidare för att bli en certifierad arborist.

Beställa tjänster av en arborist

Även om man tycker att man har ett mindre träd som man skulle kunna ta bort själv, kan det vara en god idé att beställa denna tjänst av en professionell arborist. Har du dessutom sjuka eller döende träd kan dessa vara opålitliga med en ökad risk för både person- och egendomsskador och bör därför fällas av en professionell yrkesman. Att beställa en tjänst av en utbildad arborist innebär således att du minskar risken för skador på olika sätt samt att du antagligen får det bästa resultatet. Har du dessutom inte de rätta kunskaperna eller utrustningen bör du definitivt anlita någon, i detta fall en arborist.

Har du till exempel tänkt att sälja huset, kan det också vara en bra idé att ta hjälp av en arborist som kan hjälpa och råda dig med din mark eller trädgård. Träd som är välvårdade är mer attraktiva och kan därmed öka värdet på din fastighet. Glöm inte att undersöka om det behövs tillstånd i din kommun för att fälla träd och så vidare!

Innan du anlitar en arborist för olika tjänster, bör du dock veta vilken specifik tjänst du är ute efter. Du bör också titta på vilken kompetensnivån arboristen har. Om du råkar anlita en outbildad arborist kan det blir ett dyrt arbete i slutändan. Kolla även upp utbildning samt om arboristen är försäkrad och certifierad. Många företag erbjuder hembesök för att titta vad som behöver göras för att sedan kunna lämna en korrekt offert till dig som kund och glöm inte att vissa tjänster som till exempel bortforsling ofta tillkommer. Under våren och hösten har denna typ av företag som mest att göra så var ute i god tid med att kontakta dem för just dina behov och önskemål.