Zäkra - Arborist Stockholm

Trädfällning Stockholm

Att fälla träd är i vissa fall en nödvändighet för att minska eventuella risker för fastigheten intill. Trädfällning i Stockholm innebär ofta tät bebyggelse i närheten och därmed en omöjlighet att fälla trädet obeskuret. Sektionsfällning innebär att en arborist klättrar upp i trädet och bit för bit sågar ner trädet innan de fälls. På så vis krävs mindre yta vid fällning och mindre risk för att någonting skall gå fel. I vissa fall kan man utföra sektionsfällning från en skylift, men vanligtvis krävs också att man klättrar upp i trädet. För den som inte är utbildad och erfaren trädfällare, är det förenat med en hel del risker att fälla träd på detta vis. Hör av dig till oss för att få professionell hjälp och försäkring.

Vi är utbildade Arborister

När det inte krävs trädfällning utan räcker att ta ner större grenar, är det ofta ett snabbt utfört arbete som behövs. Grenar som tar sig in över vägbanan är ett sådant exempel. Zäkra jobbar till stor del intill vägar och riskområden. Därför har vi utbildad personal som kan hantera såväl arbetet som området vi jobbar i för tillfället. Med utbildningar i motorsåg och med en arborist i teamet kan vi hantera allt som rör träd!

Träd är vad som gör parken eller trädgården till en plats att vistas på.

Samtidigt kan högväxta eller breda träd utgöra risker för vägbanor och hus. Zäkra har en arborist i Stockholm vars kunskap ligger till grund för en uppsjö tjänster. Vi utför allt ifrån trädfällning till beskärning av träd i hela Storstockholm. Kontakta oss för information och pris.

Trädbeskärning i Stockholm

Att beskära träd är en konst och någonting som påverkar trädets hälsa samtidigt som utseendet justeras kraftigt. Vi utför bland annat kronhöjning där grenar beskärs för att frigöra utrymme runt trädet och visuellt höja trädkronan. Detta kan vara en åtgärd för att förändra trädgårdens utseende, men också en åtgärd för att ta bort gamla och spröda grenar. Utrymmesbeskärning är ett annat uppdrag som är vanligt och går ut på att frigöra utrymme mellan träd och fastigheter.

Oavsett behov kan Zäkra hjälpa till! Hör av dig för offert och pris.