Arbete på väg i Stockholm

Vi på Zäkra jobbar regelbundet i väg- och trafikmiljöer i Stockholm. Som underleverantör till Svevia och Peab hanterar vi över hälften av de 6 vägområden du finner i Stockholmsregionen och säkerställer framkomlighet och drift. Arbetet ställer höga krav på kompetens, säkerhetsmedvetenhet, planering och kvalitet. Därför är vi noga med utbildningar och kompetensinsatser för både erfaren och nyanställd personal. När du kör på de större vägarna i Stockholm kan du luta dig tillbaks och förlita dig på att Zäkra varit där och undanröjt eventuella risker.

Utbildning för arbete på väg

I Sverige är det trafikverket som tar fram riktlinjerna för hur arbete skall utföras och vilka krav entreprenörer skall nå upp till för att bli aktuella leverantörer. Det finns ett flertal arbetsmoment som krävs för att vägarna skall hållas rena och vara säkra. Därav har trafikverket baserat sina krav på specifika arbetsområden vilka kräver sina respektive kompetenser. Vi på Zäkra jobbar i första hand med slyröjning, vägstädning och som vägvakt/flaggvakt.

Vår personal har ett flertal olika genomförda utbildningar för att på bästa sätt kunna utföra arbetet längs vägarna i Stockholm. Vissa av utbildningarna är endast aktuella i trafikerad miljö, medan andra är av generell karaktär och huvudsakligen berör hantering av maskiner. De utbildningar vi har är:

  • Arbete på väg nivå 1 & 2
  • Stockholm stads utbildning för markarbeten
  • Vägvakt/flaggvakt
  • Röjsåg

Zäkra är ett ungt företag med stora möjligheter. Under första verksamhetsåret har vi gått från 0-40 anställda och kan snabbt inställa oss för att hantera oförutsedda behov i Stockholm. Utifrån ett arbetssätt där vi utbildar hela personalgruppen, har vi alltid möjlighet att skicka ut ett team kompetent personal med vägerfarenhet. Som underleverantör till två av Sveriges största aktörer inom vägarbete krävs bra resultat och snabb hantering av alla uppdrag. Oavsett stor eller liten väg, är vi måna om att ge beställaren ett bra resultat med enkel dialog.

Välkommen att höra av dig till oss!